Chuyên về Kiểm tra & Đo lường Điện năng
 • head_banner_01

Nguồn chuẩn

 • KS833 Three-phase AC/DC/Harmonic Standard Source and Calibrator (0.05 class)

  KS833 Nguồn và hiệu chuẩn ba pha AC / DC / Harmonic (loại 0,05)

  Giao thức mở để phần mềm tự lập trình.

  Nguồn điện áp AC: 3x900V @ 3x25VA, độ chính xác 0,05%

  Nguồn dòng AC: 3x30A @ 3x25VA, độ chính xác 0,05%

  Công suất tiêu chuẩn sóng hài 3 pha: 2-31 lần đặt hàng với độ chính xác 0,1%

  Nguồn điện áp DC: tối đa 825V @ 20W, độ chính xác 0,05%

  Nguồn dòng DC: tối đa 30A @ 25W, độ chính xác 0,05%

  Hiệu chuẩn dụng cụ analog / kỹ thuật số

  Hiệu chuẩn bộ chuyển đổi và đồng hồ đo năng lượng

  Đảm bảo 3 năm sửa chữa miễn phí và bảo trì trọn đời, cập nhật và đào tạo phần mềm miễn phí

 • KS823 Three-phase AC/DC/Harmonic Standard Source and Calibrator (0.05 class)

  KS823 Nguồn và hiệu chuẩn AC / DC / Harmonic ba pha (loại 0,05)

  Giao thức mở để phần mềm tự lập trình.

  Nguồn điện áp AC: 3x900V @ 3x25VA, độ chính xác 0,05%

  Nguồn dòng AC: 3x30A @ 3x25VA, độ chính xác 0,05%

  Công suất tiêu chuẩn sóng hài 3 pha: 2-31 lần đặt hàng với độ chính xác 0,1%

  Nguồn điện áp DC: tối đa 825V @ 20W, độ chính xác 0,05%

  Nguồn dòng DC: tối đa 30A @ 25W, độ chính xác 0,05%

  Hiệu chuẩn dụng cụ analog / kỹ thuật số

  Đảm bảo 3 năm sửa chữa miễn phí và bảo trì trọn đời, cập nhật và đào tạo phần mềm miễn phí

 • KS813 Three-phase AC/DC/Harmonic Standard Source (0.05 class)

  KS813 Nguồn tiêu chuẩn AC / DC / Harmonic ba pha (loại 0,05)

  Giao thức mở để phần mềm tự lập trình.

  Nguồn điện áp AC: 3x900V @ 3x25VA, độ chính xác 0,05%

  Nguồn dòng AC: 3x30A @ 3x25VA, độ chính xác 0,05%

  Công suất tiêu chuẩn sóng hài 3 pha: 2-31 lần đặt hàng với độ chính xác 0,1%

  Nguồn điện áp DC: tối đa 825V @ 20W, độ chính xác 0,05%

  Nguồn dòng DC: tối đa 30A @ 25W, độ chính xác 0,05%

  Đảm bảo 3 năm sửa chữa miễn phí và bảo trì trọn đời, cập nhật và đào tạo phần mềm miễn phí

 • KS803 Three-phase AC/Harmonic Standard Source (0.05 class)

  Nguồn tiêu chuẩn sóng hài / AC ba pha KS803 (loại 0,05)

  Giao thức mở để phần mềm tự lập trình.

  Nguồn điện áp AC: 3x900V @ 3x25VA, độ chính xác 0,05%

  Nguồn dòng AC: 3x30A @ 3x25VA, độ chính xác 0,05%

  Công suất tiêu chuẩn sóng hài 3 pha: 2-31 lần đặt hàng với độ chính xác 0,1%

  Đảm bảo 3 năm sửa chữa miễn phí và bảo trì trọn đời, cập nhật và đào tạo phần mềm miễn phí