Specialize In Electric Power Testing & Measurement

Khóa đào tạo kiểm tra rơ le IEC61850 với Bộ kiểm tra rơ le K3163i

Vào trung tuần tháng 7, đại lý duy nhất của KINGSINE SUN LTD.Tại Thái Lan đã đến phòng thí nghiệm của khách hàng của họ để cung cấp đào tạo kỹ thuật về cách sử dụng MODEL K3163i để kiểm tra rơ le IEC61850.

Có ba đơn vị rơle IEC61850 sẽ được thử nghiệm trong phòng thí nghiệm, tức là Bộ hợp nhất PCS221, Rơle máy biến áp PCS78S, Rơle bộ nạp PCS9611S.

K3163i có khả năng kiểm tra tất cả các thế hệ rơ le, từ rơ le cơ học cũ đến rơ le vi xử lý phức tạp và rơ le IEC61850.Và phần mềm của nó có sẵn cho 3 chức năng mở rộng tùy chọn như giải pháp IEC61850 / Hiệu chuẩn đầu dò / Kiểm tra đồng hồ đo năng lượng.

1 2 3 4 5


Thời gian đăng bài: tháng 8-12-2022