Chuyên về Kiểm tra & Đo lường Điện năng

Phối hợp Phòng chống Dịch và Tiếp tục Công việc

Kể từ khi bùng phát coronavirus, KINGSINE đã làm tốt công tác phòng chống dịch, áp dụng cách tiếp cận linh hoạt để tiếp tục công việc và giờ đây chúng tôi đã tiếp tục công việc và cuộc sống bình thường .KINGSINE cũng cung cấp hỗ trợ trong khả năng của chúng tôi cho các quốc gia và khu vực khác bị ảnh hưởng bởi đại dịch .

es (1)

 

Mọi công việc đều hiệu quả và có trật tự. Chúng tôi tăng cường giao tiếp trực tuyến, mở rộng công suất và tăng sản lượng theo nhiều cách khác nhau. Lô hàng đầu tiên cho 80 bộ Bộ kiểm tra rơ le thông minh dòng KF86 đã được giao vào cuối tháng 4.

es (2)


Thời gian đăng: 31/12-2020